Học

Định luật Parkinson

Định luật Parkinson: nén thời gian và làm việc hiệu quả hơn

Bạn từng thấy những công việc mình làm có kết quả không được tốt cho dù thời gian chuẩn bị là rất nhiều. Hôm nay Hiệp sẽ giới thiệu cho bạn Định luật Parkinson của nhà sử học Cyril Parkinson giúp bạn nén thời gian và làm việc hiệu quả. Bạn có nhiều thời gian …

Định luật Parkinson: nén thời gian và làm việc hiệu quả hơn Read More »