cuộc sống

Niềm tin cho biết con người và cuộc sống của bạn

Niềm tin phản ánh con người và cuộc sống của bạn

Bạn tin vào điều gì thì bạn sẽ cho rằng điều đấy đúng và thực hiện để cho nó đúng với niềm tin của bạn. Chính vì thế niềm tin của bạn sẽ quyết định cuộc sống và con người của bạn như thế nào. Câu truyện niềm tin của một con cá Tôi sẽ …

Niềm tin phản ánh con người và cuộc sống của bạn Read More »

cuộc đời này chỉ có trưởng thành và thành công

Cuộc đời này chỉ có trưởng thành và thành công

Ai cũng mong muốn mình trưởng thành và thành công trong cuộc sống. Nhưng cuộc đời không dễ dàng để cho chúng ta nhận ra được điều này. Thử nhìn lại 10 năm trước của bạn so với bây giờ xem có những thay đổi gì. Nhìn một cách tích cực thì bạn đã thay …

Cuộc đời này chỉ có trưởng thành và thành công Read More »

Tôi chưa đủ

Chưa Đủ ! Cuộc sống này tôi luôn cảm thấy chưa đủ

“Con còn chưa đủ điều gì? Chỉ cần sáng con mặc quần áo sạch sẽ đi làm ở công sở, tối về vui vẻ với vợ con. Như thế người khác nhìn vào chẳng cần biết con làm gì thì cũng thấy cuộc sống của con đủ đầy rồi. Con còn muốn gì nữa” Mẹ …

Chưa Đủ ! Cuộc sống này tôi luôn cảm thấy chưa đủ Read More »